Aandeel duurzaam gecertificeerde koffie stijgt naar 50% 12 aug. 2014 23:06:55

duurzame_koffieIn een intentieverklaring is in 2010 de doelstelling uitgesproken dat eind 2015 minimaal 75% van alle koffie op de Nederlandse markt duurzaam gecertificeerd is. Uit recente metingen onder leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) blijkt het aandeel duurzame gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt in 2013 gegroeid naar 50%.

Onder duurzaam gecertificeerde koffie wordt verstaan koffie die voldoet aan de eisen van één van de keurmerken Max Havelaar, Biologisch, Utz Certified, Rainforest Alliance of die geproduceerd is onder de systemen van de leden van de ISEAL Alliance. Het percentage van 50% duurzaam gecertificeerde koffie in Nederland ligt ver boven het internationale gemiddelde van circa 15%. 

Naast de groei in het aandeel duurzaam gecertificeerd zijn er binnen de sector verschuivingen te zien in de opvatting van het begrip 'duurzame ontwikkeling' en de manier waarop bedrijven invulling geven aan het verduurzamen van hun ketens. Tegelijkertijd staat door de effecten van een veranderend klimaat en een wereldwijd toenemende vraag naar koffie het aanbod duurzaam geproduceerde koffie onder druk. Dit blijkt ook uit de onlangs gepubliceerde Coffee Barometer 2014, een gezamenlijke publicatie van Hivos, Solidaridad, Oxfam Novib, IUCN-NL en WNF. Deze publicatie geeft inzicht in de impact die klimaatverandering kan hebben op de productie van koffie. 

Certificering blijft een belangrijk instrument voor het verder aanjagen en inzichtelijk maken van verduurzaming binnen de keten. Om duurzame productie verder op te schalen is focus op internationale samenwerking tussen ketenpartners van toenemend belang. Daarom is de KNVKT één van de oprichters van het IDH Sustainable Coffee Program (SCP); een internationaal privaat/publiek initiatief dat is gericht op het versnellen en opschalen van duurzame koffieproductie. De inspanningen van de Nederlandse sector voor een verdere verduurzaming van de hele keten, zowel in de landen van oorsprong als in de verdere verwerking van koffie in Nederland, blijft centraal staan voor de KNVKT.

Bron: foodholland.nl

Terug naar het overzicht