Burundi: de koffie-industrie in de problemen 25 apr. 2015 23:19:21

burundi_koffiebonenVerouderde boomgaarden, klimaatverandering, slecht uitgevoerde liberalisering en weinig buitenlandse investeringen. Het zit de koffie-industrie niet mee. De koffiesector worstelt om de overstap te maken naar industrialisering. Het kapitaal om aan schaalvergroting te doen, ontbreekt.

Sinds de jaren ’50 werd Burundi, mede door de koloniale logica, een van de belangrijkste koffieproducenten in Afrika. 55 % van de actieve bevolking (meer van 4 miljoen) werkt in de koffie-industrie. De industrie draagt tot 60 % bij van de exportopbrengsten. In 2008 werd de sector, aangemoedigd door de Wereldbank, geprivatiseerd.

 

De kleine boer

“Zoals zo vaak, betalen de kleine boeren, die de eerste begunstigden zouden moeten zijn van de hervorming, vandaag de prijs,” betreurt Tocoma Sy, vertegenwoordiger van Broederlijk Delen. Door de slecht voorbereide en uitgevoerde industrialisering dreigen de boeren de boot te missen. Een koffieteler bevestigt dat de boeren werken tegen verlies. Hij betreurt dat de overheid geen minimumprijs oplegt. Boeren zien zichzelf beroofd van hun oogst door de privésector. Die produceert doorgaans op grotere schaal, en daardoor goedkoper.

Schommelingen

De kosten zijn enorm groot voor de lokale producten. Het is voor hen onmogelijk om het nodige kapitaal te vinden om deel te nemen. Ze hebben niet het nodige geld om wasstations te kopen. Deze koffiewasstations zijn kleine ‘fabriekjes’ die de rijpe koffiebessen opkopen van de boeren om ze klaar te maken voor de export. Tot op heden is enkel het Zwitserse Webcor erin geslaagd om 13 installaties aan te kopen. Dat is 1 op 117 bedrijven die het land rijk is.

“Door de liberalisering en privatisering zijn de boeren afhankelijk van de koerswijzigingen,” legt een stafmedewerker van Cnac (la Confédération nationale des associations de caféiculteurs - Nationale Confederatie van koffieproducenten) uit. En hun opbrengst schommelt enorm, door o.a. klimaatverandering en verouderde boomgaarden.

De overheid is zich bewust van de problemen van het systeem. De prioriteit is om de productiehoeveelheid te stabiliseren zodat de koffie-industrie het hoofd kan bieden aan deze internationale koersveranderingen. Op die manier wil ze de opbrengsten van de boeren verbeteren. “Anders bestaat de kans dat de koffietelers overschakelen naar meer rendabele sectoren,” benadrukt Tocoma Sy.

Bron: broederlijkdelen.be

Terug naar het overzicht